Plant Care groene middel tegen y-virus

Artikel nieuweoogst.nl | Plant Care: het groene alternatief

De vloeibare organische meststof Plant Care heeft een afwerende werking. Deze wordt verkregen door het energetisch verhogen van een aantal bestanddelen die gewoon in de natuur zijn te vinden.

Het middel werkt op twee fronten: enerzijds is het een makkelijk opneembare bladmeststof en anderzijds maakt het het gewas van nature minder vatbaar voor (levende) dreiging van buitenaf. Deze bladbemestende eigenschappen worden verkregen door gebruik te maken van wieren en melasse.

In de laatste jaren heeft het bedrijf Vossen Laboratories succesvolle testen doorgevoerd met siliciumdioxide en toevoeging van Heermoes. Heermoes is een plant die van nature rijk is aan silicium. De natuurlijk afwerende werking wordt verkregen door de toevoeging van menthol, tagetes en keizerskroon.

Dit jaar worden verdere proeven gedaan met de toevoeging van neemolie. Vossen Laboratories tracht jaarlijks met nieuwe additieven in het product aan de slag te gaan. Er wordt steeds geïnvesteerd in de plantversterkende en de natuurlijk afwerende eigenschappen van het middel.

Effecten op productieverlies en virusoverdracht

Het groene middel Plant Care is in pootaardappelen een goed alternatief voor pyrethroïden om overdracht van het Y-virus door bladluizen te voorkomen. Dat blijkt uit meerjarig onderzoek door kennisorganisatie CropSolutions. Volgens technisch adviseur Lennart Testers van CZAV is de werking net zo goed en soms beter dan van een pyrethroïde.

Bovendien is het zo dat van de meeste pyrethroïden is aangetoond dat ze een negatieve impact hebben op het tal in pootgoed. Deze negatieve bijwerking wordt niet gezien bij toepassing van Plant Care. Het middel wordt niet enkel met succes toegepast in pootgoed, maar ook in bietenuien, granen en lelies.

Plant care y-virusPlant Care wordt al meerdere jaren toegepast in verschillende teelten. © Vossen The New Farming

In de granen wordt Plant Care met name ingezet tegen afrijpingsziekte. De effecten van de plantversterkende eigenschappen laten zich goed zien in de afgelopen hete zomers en natte herfstperiodes. Waarneembaar is dat de behandelde gewassen weerbaarder zijn tegen extreme klimatologische eigenschappen.

Dit is verklaarbaar door het versterken van de celwanden en promoten van de celdeling in deze gewassen. Hierdoor ontstaat een steviger gewas dat beter kan ademen. Bovendien maskeert Plant Care eventuele ethyleenuitstoot, waardoor het gewas minder aantrekkelijk wordt voor onder andere luis. Het wordt niet alleen toegepast in de akkerbouw, maar ook in de tuinbouw op koude grond en in kassen.

Efficiënt werken

Plant Care bevat geen chemisch werkzame stoffen en er vindt aantoonbaar geen toxine- of resistentieopbouw plaats. Dit staat ook toe dat het middel niet separaat hoeft te worden verspoten, maar kan worden meegenomen in de (wekelijkse) spuitcyclus. Dit bespaart werk, tijd en geld.

Het middel kan worden toegepast met de veldspuit, spuitrobot of vernevelaar. Plant Care verspreidt een aangename muntlucht en is niet gevaarlijk voor de mens. Het wordt geclassificeerd als een organische meststof en heeft daarom geen registratie nodig.

Vossen The New Farming maakt onderscheid tussen de toepassing in kassen, in de akker- of tuinbouw op koude grond en in de champignonteelt. De dosering, afhankelijk van het gewas, varieert tussen 1 tot 5 liter per hectare per week gedurende tien dagen.

Exacte behandelschema's voor de verschillende gewassen zijn beschikbaar op de website vossenagriculture.com.

Toepassing en ervaringen

Al meerdere jaren wordt Plant Care toegepast in verschillende teelten. Hieronder staan een paar ervaringen van de toepassing in lelies en pootgoed. Bekijk meer op YouTube.

Akkerbouwer Willem Francis: "Ik heb rondgebeld voor referenties en ik hoorde over goede resultaten met Plant Care. Toen zijn wij er ook mee begonnen."

Bloembollenkweker Kok Hulsebosch: "We zijn Plant Care gaan gebruiken in plaats van pyrethroïden. De resultaten tot nog toe zijn gewoon goed, we hebben geen verhoging in onze uitslagen van virussen."

Bekijk het artikel op nieuweoogst.nl